Bulgarian

ЕРИО е правозащитна международна организация, която подпомага и защитава правата на Ромското население в Европа. Основан е през 2003 г. И е със седалище Брюксел , сърцето на Европейски и Международни Институции. ЕРИО заема важно място в политическите и обществените дебати, чрез предоставянето на подробна и обновена информация относно дейности, инициативи и събития отнасящи се до Ромската общност. Негови добри партньори са Европейски институции, Ромски организации, правителствени и между-правителствени институции.

ЕРИО има за основна цел борбата с расовата дискриминация и съдейства за решаването на основни проблеми, пред които е изправена Ромската общност днес. ЕРИО защитава правата на Ромите, чрез създаване и развиване на собствена политика, ориентирана към социално-икономическата ситуация и социалното включване на Ромите в Европа. Нещо повече, Подпомага участието на Ромската общност в процеса на вземането на решения на европейско и местно ниво.
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube