Empoweren van Roma en Woonwagenbewoners gemeenschappen in België

De nationale strategieën voor de integratie van Roma in België

Op vraag van de Europese Commissie hebben alle lidstaten van de EU een eigen nationale strategie voor de intergatie van Roma opgesteld. De bedoeling van deze strategieën is om een aantal maatregelen voor te leggen die zullen bijdragen aan een verbetering van de situatie van Roma en Woonwagenbewoners en dit in het bijzonder op vier domeinen : onderwijs, werkgelegenheid, gezondheid en huisvesting.

Via onderstaande link vindt u de strategieën van alle EU lidstaten, waaronder ook de nationale strategie van België, voorgelegd aan de Commissie eind februari:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/national-strategies/index_fr.htm

De Europese Commissie voert momenteel een evaluatie van de strategieën uit en zal de resultaten eind april voorstellen. Bij de evaluatie wordt onder andere ook rekening gehouden met de mate waarin de gemeenschap en organisaties van Roma en Woonwagenbewoners bij de opstelling van de strategieën betrokken werd.
Untitled Document
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube