Empoweren van Roma en Woonwagenbewoners gemeenschappen in België

Doelstellingen van de Raad

De Raad heeft als doel te bemiddelen tussen Roma en Woonwagenbewoners gemeenschappen en de Belgische autoriteiten. De Raad zal mee zoeken naar oplossingen ter verbetering van de opleidings- en socio-economische situatie van deze gemeenschappen. Het is de bedoeling om resultaatgericht samen te werken met de Belgische overheidsinstellingen op alle niveaus evenals met Roma en niet-Roma middenveldorganisaties.

De Raad zal bijdragen aan het verbeteren van de levensomstandigheden, aan de integratie in de maatschappij evenals aan de beleidsvorming gerelateerd aan Roma en Woonwagenbewoners kwesties en aan de implementering van deze en andere relevante maatregels en programma’s. De Raad richt zich eveneens op het bevorderen van democratische waarden en praktijken, van fundamentele vrijheid, van sociale, politieke, culturele en economische rechten van de Roma en Woonwagenbewoners minderheid, zowel binnen de nationale als binnen de internationale context.
Untitled Document
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube