Dutch

Het Europees Roma Informatie Bureau (ERIO) is een internationale lobbyorganisatie die de politieke en publieke discussie over Roma aangelegenheden tracht te stimuleren, door factuele en gedetailleerde informatie rond verschillende beleidsthema’s te delen met EU organen, Roma middenveldorganisaties, overheden en intergovernementele organisaties.

ERIO werkt samen met een breed netwerk van organisaties en zet zich in voor de strijd tegen racisme en sociale uitsluiting via de bewustmaking van mensen, door te lobbyen en door het formuleren van beleidsvoorstellen.

ERIO tracht racisme tegen Roma te bestrijden en mensen bewust te maken van de problemen waar de Roma gemeenschappen mee geconfronteerd worden. ERIO zet zich in voor de rechten van de Roma door mee te werken aan de ontwikkeling van een beleid, gericht op de verbetering van de socio-economische situatie en sociale inclusie van Roma in Europa. Daarnaast probeert ERIO de participatie van Roma gemeenschappen in besluitvorming te stimuleren, zowel op Europees, nationaal als lokaal niveau. ERIO sensibiliseert bovendien ook de EU instellingen rond het belang van gelijke kansen voor Roma in de EU lidstaten, evenals in de kandidaat lidstaten.

ERIO concentreert zich momenteel op een anti-discriminatie beleid in de domeinen onderwijs, tewerkstelling, gezondheidszorg en behuizing.

ERIO heeft een eigen rol aangaande het bepleiten van de rechten van de Roma op Europees niveau en tracht in geen geval om andere Roma organisaties te vervangen. Als informatieve platformorganisatie heeft ERIO tot doel om de roep van alle Europese Roma to bij de EU en de verschillende overheden te brengen. ERIO is een non-profit organisatie, werkzaam onder de Belgische wetgeving, met een internationaal en Europees bereik. ERIO werd opgericht in 2003 en stelt momenteel zes mensen te werk.
Om een idee te krijgen van wat jij zelf zou kunnen doen om ons te helpen in onze strijd tegen discriminatie, klik hier.
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube