Serbian

Evropska Romska Informativna Kancelarija (ERIO) advokaturna Organizacija koja promovira politicke i javne diskusije oko Romske probleme pokraj omogucavanje faktualne i  opsirne informacije o skpektru politicke probleme kod Evropske Instutucije, Romske civilne organizacije, drzavnih organa  i medzuvladnih tela. Saradzujemo  sa velikim mreze organizacija i postupamo u borbu protiv rasne discriminacije socijalne isklucenost  pokraj podizanje svest,  lobiranje i razvoj politike.

Cilj nam je boriti se protiv rasisticke diskriminacije Roma  i da doprinesemo poboljsanju  svest i javnosti o  problemima koje se suocavaju Romske zajednice. Zalazemo se za  prava Roma po dizajniranju i promovisanju politike koje su usmerene ka pobolsanju socio- ekonomske situacije i socijalnu inkluzije za Romi u Evropi.

Osim toga mi promovisemo ucesce Romski zajednica  u procesima  donosenja odluka na Evropskom, nacionalnom  i lokalnom nivou. Mi radimo da senzibilizisemo Insticucije EU na vaznost razvoja i obezbedzivanje dostupnost jednakih mogucnosti za Rome u zemljama clanicama EU, kao i u zelmjama kandidati.

ERIO je clan Platforme evropskih socijalnih NVO (Socijalna platforma), izrada politike komiteta Evropske mreze protiv rasizma (ENAR), osnovna prava platforma (FRP), Evropska romska politika koalicije (ERPC) i Evropske godine građana saveza (EYCA).
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube