Slovenian

Evropski romski informacijski urad (European Roma Information Office - ERIO) je mednarodna odvetniška organizacija, ki promovira politično in javno razpravo o romskih vprašanjih. Institucijam Evropske unije, romskim civilnim organizacijam, vladnim predstavnikom in medvladnim telesom zagotavlja dejanske in poglobljene podatke v vrsti političnih razprav.ERIO sodeluje z veliko mrežo organizacij in se bori proti rasni diskriminaciji in družbeni izključitvi z ozaveščanjem, lobiranjem in razvijanjem politike.Namen ERIO je, da se bori proti rasistični diskriminaciji Romov ter, da prispeva k izboljšanju javne zavesti problemov, s katerimi se soočajo romske skupnosti. Organizacija se zavzema za romske pravice z načrtovanjem in promoviranjem politike, ki je usmerjena k izboljšanju socio-ekonomskega položaja in družbene vključenosti Romov v Evropi. Poleg tega ERIO tudi promovira sodelovanje romskih skupnosti v procesih odločanja na evropski, nacionalni in lokalni ravni.

ERIO osvešča evropske institucije o pomembnosti razvijanja in zagotavljanja dostopnosti enakih možnosti za Rome v članicah Evropske unije kot tudi v državah kandidatkah.ERIO se trenutno osredotoča na protidiskriminacijsko politiko na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravstva in stanovanjske politike. Kljub vlogi, ki jo ima ERIO pri zagovarjanju romskih pravic na evropski ravni, nima nobenega interesa, da bi zamenjal katerokoli drugo romsko organizacijo. ERIO kot informacijska platforma zagotavlja, da so s strani Evropske unije in vladnih predstavnikov slišani glasovi vseh evropskih Romov. ERIO je po belgijskem zakonu neprofitna organizacija, ki deluje na mednarodnem/evropskem področju. Organizacija je bila ustanovljena leta 2003 in trenutno zaposluje 6 ljudi.
Contact us
Facebook
Twitter
Youtube